Hakkında

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2012 yılında kurulmuş olup, bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerini Mengen'de sürdürmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir. 4 yıllık lisans eğitimi veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, multidisipliner bir eğitim ve öğretim anlayışı gözeterek uygulama ve teorik bilgileri içeren dersleri sunan mesleki ve akademik ağırlıklı bir bölümdür.

Bölümün amacı, Türk yemek kültürünü dünyaya tanıtacak bilgi ve donanıma sahip nitelikte yiyecek-içecek işletmecileri ve şefler yetiştirerek, akademik beceri düzeyi yüksek mezunlarla, gastronomi alanında üniversitemizi marka haline getirmektir. Bu amaçla bölüm öğrencilerine yiyecek- içecek işletmeciliğine ve yemek sanatlarına dair her türlü incelik öğretilmekte, mezun öğrencilerin sektörde ileri gelen kuruluşlarda yer alabilmesi için çalışılmaktadır.

Uygulanan 7+1 eğitim planı ile mezuniyet aşamasına yaklaşan öğrencilerin iş başında mesleki uygulama dersi kapsamında sektörel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve profesyonel iş hayatına hazırlanması amaçlanmakta; bu amaç doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı sektörel iş birlikleri ile öğrencilere nitelikli bir iş deneyimi fırsatı sunulmaktadır.

Yemek kültürümüzün yurt dışında da en iyi şekilde temsil edilmesi ve tanıtılması amacıyla uygulamalı ve teorik meslek derslerinin yanı sıra dil eğitimine de önem verilmekte, İngilizce dersinin yanı sıra çeşitli seçmeli yabancı dil dersleriyle bu eğitim desteklenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisinden oluşan kadrosu ile lisans eğitimine devam etmektedir. Bölüm, ofis binası ve sınıflar, uygulama mutfakları, kantin ve yemekhane, spor salonu ve çok amaçlı binayı içeren Mengen kampüsünü BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu ile birlikte kullanmaktadır. 

 

VİZYONUMUZ

Bölümümüzün vizyonu; lisans eğitimi süresince, gıdaların tohumdan sofraya ulaşmasına kadar yaşanan süreçte gıda teknolojisi, besin güvenliği, kalitesi ve besleyici özelliklerini de öğretecek yeterlilikte eğitime ek olarak; işletme, pazarlama, yöneticilik ve turizm ile ilgili ders içeriklerine de eğitim öğretim süresince yer vererek öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini sektörün taleplerine uygun bir şekilde geliştirmektir.

MİSYONUMUZ

Bölümümüzün vizyonu; gastronomi ve mutfak sanatları alanında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırarak sektöre nitelikli insan kazandırmak ve bu alanda eğitiminde önde gelen kaliteli eğitim kurumlarından biri olmaktır.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 55 50 Fax: +90 374 253 55 51
  • Email: turizmibu.edu.tr
Top