Hakkında

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi bölümlerinden biri olan Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlamak suretiyle öğrencilerin profesyonel turist rehberliği yapacak donanımla yetişmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte turizm sektörü için nitelikli yönetici adayları yetiştirilmesi ve öğrencilerin özel olarak bölgesel düzeyde rehberlik hizmetlerini sağlayabilmesi de amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, etkili iletişim becerilerine sahip, analitik düşünebilen, sorun çözebilen, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adaylarının alana kazandırılması için çalışılmaktadır.
 
Turizm sektöründe rehberlik yapabilmek için alanında gerekli olan tüm akademik ve güncel bilgilere hakim, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirme, bilimsel metotlarla işgörme ve sorun çözme becerisine sahip, bu bilgi ve becerisini evrensel düzeydeki ilke ve uygulamalarla birleştirip içinde yaşadığı topluma ve ülkesine fayda sağlayacak düzeyde kullanabilen öğrenciler/mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Turizm Rehberliği Bölümü belirtilen amaçlar çerçevesinde sektörel profesyonellerin ve ilgili kurumların dahil olduğu detaylı çalışmalar sonucunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölüm ilk yılından itibaren kontenjanının tamamını doldurarak alana ilgi duyan öğrencileri ile öğrenci sayısını her yıl artırmıştır. Konferans, seminer, söyleşi gibi sektörel etkinleriyle, doğal ve çevresel sorumluluk çalışmalarıyla, sosyal farkındalık projeleriyle bölgesel, ulusal ve uluslararası kazanımlar sağlamaktadır. Bolu'da Gölköy kampüsündeki Turizm Fakültesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren bölüm öğrencilerin akademik, bilişsel ve mesleki becerini geliştirerek nitelikli ve rekabetçi turist rehberleri yetiştirmek vizyonuyla çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 55 50 Fax: +90 374 253 55 51
  • Email: turizmibu.edu.tr
Top