DERS KAYITLARINA İLİŞKİN DUYURU

21 Ekim 2019

DUYURU

 

14.10.2019 tarih ve 30918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"  gereği lisans öğrencilerinden genel akademik not ortalaması en az 2,00 olanlar 45 AKTS ders alabileceklerdir (birinci ve ikinci yarıyıllar hariç,). 2019-2020 Güz Döneminde Öğrenciler tarafından yapılan ve danışmanlarca onaylanan derslerde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut kayıtlara 45 AKTS'ye kadar ilave ders kaydı yapılması Üniversitemiz Senatosunun 17.10.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Söz konusu senato kararı uyarınca mevcut derslerine ek olarak ders almak isteyen öğrencilerimiz 24.10.2019 Perşembe gününe kadar aşağıda belirtilen dilekçe örneğini doldurarak danışman hocalarına onaylattıktan sonra öğrenci işleri ofisine teslim edeceklerdir.

                                                                                                       21.10.2019

FAKÜLTE DUYURULARI

Top