YBD3631120

YBD3631120 - Arapça I (2-4-4) AKTS (6)

Tanıtım, selamlama, çağırma vb., olumlu olumsuz cümle yapıları; sahip olma-olmama fiili; fiiller, belirli tanımlıklar, meslekler, iş ve çalışma ile ilgili kelimeler, soru cümleleri, kimlik tanımlama, sayılar, bağlaçlar, belirsiz tanımlıklar vb. konular ders kapsamında verilmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top