TZİ3630420

TZİ3630420 - Girişimcilik (3-0-3) AKTS (5)

Girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları ders içeriğini oluşturmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top