Fakülte Hakkında

 

Misyon:

Turizm Fakültesinin misyonu turizm alanında ülkemizi diğer ülkelerle rekabet edebilir duruma getirecek, sorumluluk sahibi, ekip halinde çalışma yapabilen, sürekli kendini yenileyen ve turizm alanındaki gelişmelerin takipçisi olan, mesleki açıdan yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştirip bunları topluma kazandırmaktır.

 

Vizyon:

Turizm Fakültesinin vizyonu turizm alanında Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttırarak sektöre nitelikli insan kazandırmak ve turizm eğitiminde önde gelen kaliteli eğitim kurumlarından biri olmaktır.

 

Turizm Fakültesi

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 01/02/2010 tarih ve 2010/103  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki ile kurulmuş olup, Resmî Gazetede 25.01.2019 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu tarihten itibaren eğitim öğretime Turizm Fakültesi olarak devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top