Fakülte Hakkında

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)

Turizm Fakültesi

Dünyada ve Türkiye’de önemli sektörlerin başında gelme özelliğini kazanmış olan Turizm sektörü esas olarak bir hizmet ve aynı zamanda bir konukseverlik sektörüdür. Bu nedenle, hizmetin planlanması, tasarımı ve sunumu sırasında gösterilen dostluk ve yakınlık, nezaket, beceriklilik, verimlilik … kısacası profesyonellik çok önemlidir. Oysa sayılan bu özellikler tesadüfen değil, ciddi bir çaba ve alınacak eğitim sonucunda kazanılacak yetkinliklerdir ki bunlar da insana yapılan eğitim yatırımlarının sonucunda elde edilebilmektedir.

Bu olgudan hareketle, Resmî Gazetede 24.01.2019 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesinin temel amacı gerek akademik gerekse sektörel tecrübesi zengin akademik kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren, turizm işletmelerinde istihdam edilen mezun oranı en yüksek fakülte olmak ve turizm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli akademik kadronun yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu temel amaç doğrultusunda fakültemizin öz görevi (misyonu), öncelikle dürüstlüğü kendisine şiar edinmiş, sağlıklı, bilgi edinmeye ve gelişmeye açık, farklı kültürlere saygılı ve özgün karakterli bireyler yetiştirmek bilinciyle ülke turizmine, ekonomik ve sosyal yaşamına değer katacak nitelikli ve profesyonel insan kaynağını yetiştirmek ve geliştirmek; bu kaynağı kullanarak bilimsel ve teknolojik yenilikleri küresel boyutta izlemek, ürettiği bilgileri sadece teknik anlamda uygulamak değil, bilimsel anlamda da değişen dünyaya ve yaşadığı topluma güvenilir ve etik kurallarından ödün vermeden aktarmaktır.

Öz görevimiz  kapsamında öğrenci odaklı bir anlayışla, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini öncelik edinmek, akademik bilgi üretimi yapmak, sürekli kendini yenileyen ve bilgisini sektörel uygulamalarla pekiştiren öğretim kadrosuna sahip olmak; yerel ve milli değerleri yeni kuşaklara aktarırken onların birer dünya vatandaşı olarak da gelişimlerini sağlayan evrensel perspektifi kazandırmak; kurum içerisinde katılımcı süreçlerin hayata geçirildiği, takım çalışmasının esas alındığı “biz” duygusunun baskın kılındığı bir kültür oluşturmak ve turizm sektörünün sorunlarına analitik yaklaşımla kalıcı çözümler üretmek temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Fakültemiz öğrencilerine sadece donanımlı olmayı değil “iyi insan” olmayı da hedef olarak gösteren yapımızla, fakülte bünyesinde yer alan “Gastronomi ve Mutfak Sanatları”, “Turizm İşletmeciliği” ve “Turizm Rehberliği” bölümlerinin ders planlamasında eğitim de öğretim de aynı eksende ele alınmaktadır.

Sektör temsilcileri ve alanında uzman akademisyenlerden oluşan danışma kurulunun görüşleri doğrultusunda 7+1 şeklinde tasarlanan eğitim programlarımız yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil seçecekleri ile desteklenmekte, öğrenciye iş ve reel sektör deneyimi kazandırması amacıyla sekizinci yarıyıl (14 hafta- 70 iş günü) boyunca kesintisiz olarak birim amiri nezaretinde işbaşında uygulamalı eğitim imkânı da vermektedir.

Doğanın Kalbinde Üniversite” mottosuyla bölgesinde her geçen gün gelişerek hizmet veren Üniversitemiz sahip olduğu sosyal tesisleri, spor alanları, kültürel faaliyetleri ve kütüphanesinin yanı sıra, yazın tertemiz havası ve yeşilliklerle çevrilmiş geniş kampüs alanında ve kışın sunduğu ayrı güzellikler ile öğrencilerimizin güzel anılarına da ev sahipliği yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Dekan

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top