İdari Personel

Rektörlük Sant. Tel: (0374) 254 10 00        

Adı Soyadı Unvanı / Görevi Dahili Numara
İbrahim BİLEN Fakülte Sekreteri 2664
Şef Ali KAYA Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Sekreteri /  Turizm İşletmeciliği Bölüm Sekreteri / Turizm Rehberliği Bölüm Sekreteri / Rekreasyon Yönetimi Bölüm Sekreteri  2656 
Bil. İşlt. İlhan TEKDEMİR Mutemet / Ayniyat Saymanı / Satın Alma / Birim Evrak Sorumlusu 2666 
Bil. İşlt. Ayşe ŞENGÜL Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Sekreteri /  Turizm İşletmeciliği Bölüm Sekreteri / Turizm Rehberliği Bölüm Sekreteri / Rekreasyon Yönetimi Bölüm Sekreteri  2662 
 Bil. İşlt. Özlem ÇELİK  Dekan Sekreteri / Yazı İşleri / Web Sorumlusu 2661
     
     
     
     
     
     
     
     

FAKÜLTE DUYURULARI

Top