Tarihçe

Turizm Fakültesi

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 01/02/2010 tarih ve 2010/103  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki ile kurulmuş olup, Resmî Gazetede 25.01.2019 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu tarihten itibaren eğitim öğretime Turizm Fakültesi olarak devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top