İdari Birimler

Ad Soyad

Unvan

Telefon / İçhat

 İbrahim BİLEN

Fakülte Sekreteri 

(0374) 254100 / 2664

 Şef Ali KAYA

Turizm İşletmeciliği Bölüm Sekreteri / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Sekreteri

 (0374) 254100 / 2656

 Bil. İşlt. İlhan TEKDEMİR

Mutemet / Ayniyat Saymanı / Satın Alma / Birim Evrak Sorumlusu

(0374) 254100 / 2666

 Bil. İşlt. Ayşe ŞENGÜL

 Dekan Sekreteri / Yazı İşleri

 (0374) 254100 / 2661

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

FAKÜLTE DUYURULARI

Top