İsteğe Bağlı Staj Yapacak Öğrencilere İlişkin Duyuru
-->

İsteğe Bağlı Staj Yapacak Öğrencilere İlişkin Duyuru

28 Nisan 2022

2022 yaz döneminde İSTEĞE BAŞLI STAJ yapacak olan öğrenciler Fakültemiz web sayfasından temin edebilecekleri İşletmede Mesleki Eğitim Ve Staj Başvuru ve Kabul Formunu  2 nüsha çıkaracak kendisi imzalayıp ve işyerine onaylattıktan (imza - kaşe) sonra kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası, e-devlet üzerinden alacakları müstehaklık belgesi ile birlikte 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenci işleri ofisine (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Arş. Gör. Büşra YEŞİLYURT’a) teslim edeceklerdir.

Yapılacak değerlendirme sonunda staj yerleri onaylanan öğrencilere bir nüsha geri verilecektir.

2022 yaz döneminde 2 ayrı isteğe bağlı staj başlangıç tarihi belirlenmiş olup bu tarihler haricinde bir tarihte staj başlangıcı yapılmayacaktır. (İsteğe bağlı staj süresi 60 iş günüdür, Forma sadece staj başlama tarihleri yazılacak Staj bitiş tarihleri boş bırakılacaktır. Staj bitiş tarihleri SGK giriş belgesi ile birlikte mail olarak ayrıca bildirilecektir.)

 

Staj Başlama Tarihleri

 

06 Haziran 2022

27 Haziran 2022

 

*  Öğrenci, isteğe bağlı staj sonunda bir “değerlendirme dosyası” hazırlayarak ilgili bölüm başkanlığına sunmak zorundadır. değerlendirme dosyasına ilişkin belgelere Fakültemiz web sayfasında yer alan İSTEĞE BAĞLI STAJ ESASLARI ndan ulaşılabilir. Değerlendirme dosyası teslim tarihlerine ilişkin fakültemiz web sayfasından ayrıca duyuru yapılacaktır.

*  Başvuru tarihinden staj bitim tarihine kadar öğrenciler müstehaklık durumunu e devlet üzerinden kontrol edecek ve değişiklik olması halinde ivedi olarak bölüm başkanlığı, öğrenci işleri yada mali işler ofisi ile iletişime geçecektir.

* Staj evraklarını teslim edip staj yapmaktan vazgeçen veya stajını belirlenen tarihlerden önce sonlandıracak öğrencilerin sigorta girişlerinin sonlandırılabilmesi için ivedi olarak bölüm başkanlığı öğrenci işleri yada mali işler ofisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top