ZORUNLU STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN EVRAK TESLİMİ VE DİĞER İŞLEMLERE İLİŞKİN DUYURU

31 Mart 2022

2022 yaz döneminde staj yapacak olan öğrenciler (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2017 ve 2013 ECTS uyumlu, Turizm İşletmeciliği Bölümü 2017 ECTS uyumlu müfredata tabii öğrencilerden) Fakültemiz web sayfasından ulaşabilecekleri İşyeri Staj Kabul Formu ve İş Yeri Staj Sözleşmesi evraklarından 3 er nüsha çıkaracak ve işyerine onaylattıktan (imza - kaşe) sonra kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası, e-devlet üzerinden alacakları müstehaklık belgesi ile birlikte 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında öğrenci işleri ofisine (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Arş. Gör. Büşra YEŞİLYURT’a) teslim edeceklerdir.

Yapılacak değerlendirme sonunda staj yerleri onaylanan öğrencilere iki nüsha geri verilecektir.

2022 yaz döneminde 3 ayrı staj başlangıç tarihi belirlenmiş olup bu tarihler haricinde bir tarihte staj başlangıcı yapılmayacaktır. (Evraklara kaç iş günü staj yapılacağı yazılacak, Staj bitiş tarihleri boş bırakılacaktır. Staj bitiş tarihleri SGK giriş belgesi ile birlikte ayrıca bildirilecektir.)

06 Haziran 2022

27 Haziran 2022

01 Ağustos 2022

 

* Sektörde çalışarak çalıştıkları süreyi zorunlu stajına saydırmak isteyen öğrencilerin yukarıda belirtilen işlemleri yapmalarına gerek yoktur. Öğrencilerin e devlet üzerinden alacakları SGK Hizmet Dökümü ile birlikte Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları yeterli olacaktır.

* Başvuru tarihlerinde geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası olmayanlar 2021-2022 Bahar Döneminde Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından verilecek eğitime katılabilirler. (Başvuru İşlemlerine İlişkin Duyuru Fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır.)

*  Başvuru tarihinden staj bitim tarihine kadar öğrenciler müstehaklık durumunu e devlet üzerinden kontrol edecek ve değişiklik olması halinde ivedi olarak bölüm başkanlığı, öğrenci işleri yada mali işler ofisi ile iletişime geçecektir.

* Staj evraklarını teslim edip staj yapmaktan vazgeçen veya stajını belirlenen tarihlerden önce sonlandıracak öğrencilerin sigorta girişlerinin sonlandırılabilmesi için ivedi olarak bölüm başkanlığı öğrenci işleri yada mali işler ofisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top