TURİZM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

30 Aralık 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Covid-19 salgınının öğrencilerin eğitim hakkından yararlanmasına engel olmaması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uluslararası öğrenci kayıtlarının 15 Aralık 2020 tarihine kadar devam edilmesine izin verilmiştir. 

Dersler başladıktan sonra kayıtların devam ettiği bu süreçte yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bazıları ara sınavlara katılamamış, bazıları sınav yerine değerlendirilecek ödevlerin son teslim tarihini kaçırmış veya geç kayıtlanma nedeniyle söz konusu sınav ve ödevlere yönelik hazırlık çalışmaları için diğer öğrenciler kadar yeterli zamana sahip olamamışlardır. Ayrıca bu süreçte İBUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi kaynaklarına ve içeriklerine ulaşmada da çeşitli sorunlar yaşamışlardır.

Belirtilen gerekçelerle;

-Derslerin başladığı 05.10.2020 tarihi ile 15.12.2020 tarihi arasında kayıtları gerçekleştirilen uluslararası öğrencilerin yararlanması amacıyla 04-09 Ocak 2021 tarihleri arasında telafi sınavları/ödevleri/projeleri düzenlenmesine,

-Ders sorumlusu öğretim elemanlarının bahsedilen öğrencilerin yararlanması amacıyla düzenleyecekleri telafi sınavları/ödevleri/projeleri diğer öğrencilerin sorumlu tutulduğu ders konuları kapsamında ve aynı sınav yöntemlerinin kullanılması hususlarına dikkat etmeleri,

-Uluslararası öğrencilerin telafi sınavı hakkından yararlanmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurmaları,

-Öğrencilerin telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirilmesi hususunda bölüm başkanlıklarının duyurular yaparak öğrencileri söz konusu süreçten haberdar etmesine Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu’nda karar verilmiştir.

Öğrencilerimize ve sorumlu öğretim elemanlarımıza duyurulur.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top