2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Stajı Hakkında

Staj yerine sayılması için yapılan ödev/projelerden başarısız olan öğrenciler için 2020-2021 Bahar Dönemi'nde tekrar ödev ve proje verilecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı duyuru Bahar Dönemi başında yapılacaktır. 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 55 50 Fax: +90 374 253 55 51
  • Email: turizmibu.edu.tr
Top